Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

De Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) is een voedselveiligheidsmanagementsysteem dat mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid voorkomt, elimineert of beheerst.

Een HACCP-studie omvat verschillende stappen die worden genomen om de voedselveiligheid voor consumptie te waarborgen. Deze stappen omvatten het uitvoeren van een grondige analyse van de potentiƫle gevaren, het identificeren van kritische controlepunten in het productieproces en het opstellen van een plan om deze gevaren te beheersen. Daarnaast monitoren en documenteren we het hele proces om ervoor te zorgen dat de veiligheid van het voedsel wordt gewaarborgd.

Een HACCP-studie omvat zeven basisprincipes:

  1. Identificatie van de potentiƫle gevaren die zich in het productieproces kunnen voordoen.
  2. Identificatie van kritische controlepunten (CCP’s), waar controle kan worden uitgeoefend om de gevaren te voorkomen, elimineren of beheersen.
  3. Vaststellen van kritieke grenzen voor elk CCP, zoals temperatuur, tijd, pH-waarde of vochtigheid.
  4. Ontwikkelen van een monitoringssysteem om te controleren of de CCP’s binnen de kritieke grenzen blijven.
  5. Opstellen van corrigerende acties voor het geval de CCP’s buiten de kritieke grenzen vallen.
  6. Ontwikkelen van een systeem voor verificatie en validatie van het HACCP-plan.
  7. Documentatie en registratie van alle HACCP-activiteiten.

Het doel van een HACCP-studie is om de veiligheid van voedsel te waarborgen en te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig productieproces. Het is belangrijk om HACCP-plannen regelmatig te herzien en te updaten. Om op deze manier ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de nieuwste normen voor voedselveiligheid. En om nieuwe risico’s te kunnen identificeren en beheren.

Meer weten?

Neem dan gerust
contact met ons op.