HazOp-studie

HazOp-studie

Hazard and Operability Study

Na de Review en de Walkdown is er gekozen om de huidige situatie in een Hazard and Operability Study (HazOp-studie) te verwerken. Dit is een systematische en gestructureerde methode om potentiële gevaren en risico’s te identificeren die kunnen optreden in een procesinstallatie. Het doel van een HazOp-studie is om de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van de installatie te verbeteren. We doen dit door mogelijke gevaren en risico’s te identificeren en passende maatregelen te treffen om deze te beheersen of te elimineren.

Een HazOp-studie wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van experts, zoals procesingenieurs, veiligheidsspecialisten en operators. Het proces omvat het systematisch doorlopen van elk onderdeel van het proces aan de hand van een gestructureerde checklist. Tijdens deze beoordeling worden de processtappen, apparatuur, materialen, menselijke factoren en omgevingsvariabelen onderzocht.

Een HazOp-team identificeert potentiële gevaren en risico’s door ‘wat als’ vragen te stellen. Denk aan vragen zoals:

  • Wat als er een storing optreedt in de stroomtoevoer?;
  • Wat als de klep blijft hangen?;
  • Wat als er een menselijke fout optreedt?.

Voor elk risico wordt de waarschijnlijkheid en impact beoordeeld. Evenals de effectiviteit van bestaande beheersmaatregelen.

Op basis van de resultaten van de HazOp-studie worden aanbevelingen gedaan voor verdere maatregelen. Met het doel om de veiligheid en betrouwbaarheid van het proces te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat beveiligingsmaatregelen moeten worden aangepast. Of dat er extra trainings- of instructieprogramma’s voor de operators moeten worden geïmplementeerd.

Een HazOp-studie is een belangrijk onderdeel van de procesveiligheid en wordt vaak uitgevoerd bij de ontwikkeling van nieuwe installaties. Maar ook bij de beoordeling van bestaande installaties vindt dit plaats. Daarnaast kan dit ook periodiek worden herhaald om de veiligheids- en betrouwbaarheidsprestaties van een installatie te blijven verbeteren.

Meer weten?

Neem dan gerust
contact met ons op.