Hygiënische Risico Analyse
(HRA)

Hygiënische
Risico Analyse

Hygiënische Risico Analyse (HRA)

Een Hygiënische Risico Analyse (HRA) is een proces waarbij de risico’s voor de voedselveiligheid in een voedselproductieomgeving worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerd. Het doel van een hygiënerisicoanalyse is om ervoor te zorgen dat voedingsmiddelen veilig worden geproduceerd en dat consumenten geen risico lopen op het krijgen van voedsel gerelateerde ziekten of infecties.

Het proces van een dergelijke analyse omvat het identificeren van mogelijke bronnen van besmetting en de routes waarlangs besmetting kan optreden. Dit omvat de evaluatie van de processen die worden gebruikt om voedsel te verwerken, op te slaan en te transporteren. Maar ook de materialen, apparatuur en mensen die betrokken zijn bij deze processen.

Meer weten?

Neem dan gerust
contact met ons op.