Richtlijnen

Richtlijnen

Nationale en Internationale normen en richtlijnen

Er zijn verschillende nationale en internationale normen en richtlijnen voor hygiënisch plantontwerp. Wij hanteren de volgende normen en richtlijnen:

 • European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG)
  De EHEDG ontwikkelt en promoot hygiënische engineering en ontwerp in de voedings- en farmaceutische industrie. Ook biedt de organisatie richtlijnen en certificering voor hygiënische apparatuur en installaties.
 • Food and Drug Administration (FDA)
  Vanuit de FDA zijn er richtlijnen voor hygiënisch ontwerp van voedingsmiddelen en farmaceutische faciliteiten. Deze richtlijnen omvatten aanbevelingen voor lay-out, apparatuur, vloeren, muren, verlichting, HVAC-systemen, afwatering en afvalbeheer.
 • International Organization for Standardization (ISO)
  De ISO 22000-norm stelt eisen aan het hygiënisch ontwerp van voedselproductiefaciliteiten. Deze norm geldt voor de voedselveiligheidsmanagementsystemen.
 • Europese Unie (EU)
  De wetgeving van de EU betreft de hygiënische productie van levensmiddelen. De Verordening (EG) nr. 852/2004, van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004, stelt eisen voor het hygiënisch ontwerp van voedingsmiddelenbedrijven.
 • Nationale normen
  Naast de zojuist besproken normen en richtlijnen, zijn er ook bepaalde nationale normen voor hygiënisch plantontwerp. Zoals de Nederlandse norm NEN-EN 1672-2 en de Duitse norm VDI 6022.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze normen en richtlijnen bij het plannen en implementeren van een hygiënisch plantontwerp. Op deze manier waarborgen we de veiligheid en kwaliteit van de voedingsmiddelen.

Meer weten?

Neem dan gerust
contact met ons op.