Waarom

Een ontwerp van de fabriek kan soms verschillen met de realiteit. Het is belangrijk om deze verschillen in kaart te brengen. Onze ingenieurs doen dit door het uitvoeren van Piping System Walkdowns. Het resultaat is een veilige en goedwerkende fabriek.

De aanpak van Jaspers Engineering

Bij Jaspers Engineering hebben we voor iedere dienst een vaste aanpak. Ook voor het uitvoeren van Piping Systems Walkdowns. Eerst brengen we de wens van de klant in kaart. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte resultaten en de User Requirement Specifications. Met een Piping and Instrumentation Diagram (P&ID; d.w.z., de blueprint van de fabriek) wordt op locatie de daadwerkelijke hardware vergeleken met het initiële plan. Ook wordt er rekening gehouden met hygiënevoorschriften, of de techniek goed onderhouden is en of alles volgens de normen en richtlijnen is aangelegd. Aan de hand van deze analyse stellen we een advies op.

Dit advies is de sleutel tot het identificeren van mogelijke problemen, het uitvoeren van een procesrisicobeoordeling en het plannen van toekomstige projecten. Ook kijken we naar de reinigingseisen en doen we een Hygiëne Risico Analyse. Vanuit dit plan bepalen we wat de staat van de fabriek is. Het doel is om duidelijke vervolgstappen in kaart te brengen, zodat de huidige situatie kan worden geoptimaliseerd.

Meer weten?

Neem dan gerust
contact met ons op.

Meer diensten

  • Piping Engineering

    Leidingsystemen ontwerpen, analyseren en inrichten. Altijd volgens de meest recente codes, normen en ‘best practices’. Zo werkt het leidingsysteem betrouwbaar en veilig in alle omstandigheden.

  • Process Engineering

    Productieprocessen ontwerpen, verbeteren en analyseren. Altijd in samenwerking met uw procestechnologen. Met Process Engineering wordt uw productielijn nog efficiënter.