Waarom

Na het uitvoeren van een Piping Systems Walkdown is het belangrijk om de uitkomsten van dit advies ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Met een P&ID Review & Adaptation vindt deze doorvoering plaats. Dit biedt mogelijkheden voor het optimaliseren van productieprocessen en verduurzaming. Daarnaast kan de kwantiteit en kwaliteit worden bevorderd.

De aanpak van Jaspers Engineering

Bij Jaspers Engineering hebben we voor iedere dienst een vaste aanpak. Ook voor het uitvoeren van P&ID Review & Adaptations. Tijdens de P&ID Review evalueren onze ingenieurs de technische tekening van een procesinstallatie en beoordelen zij de informatie op deze tekening op juistheid en volledigheid. Na de P&ID Review voeren we een aantal controles uit: de Hazard and Operability study (HazOp-studie), Hygiënische Risico Analyse (HRA) en Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Op basis van deze input vindt een advies plaats. De volgende stap is het uitvoeren van dit advies.

De gevonden bevindingen worden verwerkt in de huidige situatie. Samen met onze opdrachtgevers voeren we de aanbevelingen door. Zo worden er gebreken opgelost, maar is er ook ruimte voor toevoegingen aan het systeem. Denk aan extra afsluitingen of het doorvoeren van maatregelen met betrekking tot de hygiëne.

Na de optimalisaties leveren wij een as-built tekening (d.w.z., een revisietekening). Dit is een weergave van de nieuwe situatie na de uitvoeringswerkzaamheden. Oftewel: een visueel beeld van de gerealiseerde toestand. Hierdoor kan de ‘oude’ situatie worden vergeleken met de optimalisatie en zijn de veranderingen goed zichtbaar.

Meer weten?

Neem dan gerust
contact met ons op.

Meer diensten

  • Skid Design

    Bij Jaspers Engineering maken wij Skid Designs op maat. Hierdoor worden complete installaties snel en efficiënt geïnstalleerd. Het resultaat? Een soepel en continu productieproces.

  • P&ID Review & Adaptation

    Piping and Instrumentation Diagrams (P&IDs) intelligent opzetten door het toepassen van nieuwe engineeringtechnieken. Met de juiste kennis en ruime ervaring ontzorgen ingenieurs van Jasper Engineering de opdrachtgever hier volledig in. Ook onderhouden, modificeren en optimaliseren wij uw P&IDs.