Waarom

Onze dienstverlening in werktuigbouwkunde omvat het volledige proces. Van conceptontwikkeling tot gedetailleerd ontwerp en productiebegeleiding. Wij streven naar innovatieve en betrouwbare oplossingen. Altijd in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Zodat we aan de specifieke wensen en eisen voldoen.

De aanpak van Jaspers Engineering

Bij Jaspers Engineering hebben we voor iedere dienst een vaste aanpak. Ook voor Mechanical Engineering. Dit proces begint met het in kaart brengen van de hulpvraag. Wat zijn de resultaatverwachtingen, wanneer is de opdrachtgever tevreden en wat zijn de User Requirement Specifications? De reinigingseisen en Hygiëne Risico Analyse spelen hierin een belangrijke rol. Vervolgens stellen we een blokschema (PFD) op met de eerste specificaties. Ook worden de materialen en componenten bepaald.

De volgende stap is een multidisciplinair overleg. Dit vindt plaats in samenwerking met Civiel, Electrical Instrumentation en de technische dienst (Ops). Het aantal teamleden hangt af van de grootte van het project. Daarna wordt de opstelling van de apparatuur bepaald. Denk aan machines, tanks en afsluiter clusters. Tot slot, voeren we een Hazard and Operability Study (HazOp-studie), Hygiënische Risico Analyse (HRA) en Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) uit. Dit op basis van het 3D-ontwerp.

Bij een goede uitwerking is het proces vanuit Jaspers Engineering klaar. Tenzij, de samenwerking hybride is en wij de opdrachtgever op locatie ondersteunen in de uitvoer van het project. Binnen de dienst Mechanical Engineering leveren we een aantal documenten op. Voorbeelden zijn:

  • CE-documentatie;
  • Tekeningen van installatieleidingen en beugels. Dit is inclusief de maatvoering (d.w.z., isometrisch, 3D en doorsneetekeningen);
  • Stuklijsten, materiaalcertificaten (d.w.z., 3.1 cert.) en documenten van toegepaste bouwdelen;
  • Een rapportage van de ontwerpbeproefing.

Meer weten?

Neem dan gerust
contact met ons op.

Meer diensten

  • Piping Engineering

    Leidingsystemen ontwerpen, analyseren en inrichten. Altijd volgens de meest recente codes, normen en ‘best practices’. Zo werkt het leidingsysteem betrouwbaar en veilig in alle omstandigheden.

  • P&ID Review & Adaptation

    Piping and Instrumentation Diagrams (P&IDs) intelligent opzetten door het toepassen van nieuwe engineeringtechnieken. Met de juiste kennis en ruime ervaring ontzorgen ingenieurs van Jasper Engineering de opdrachtgever hier volledig in. Ook onderhouden, modificeren en optimaliseren wij uw P&IDs.